คลิปติดบัตรพนักงาน แบบหัวเหล็กสายพับพลาสติกอ่อนสีใน หัวคลิปติดบัตรแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับใช้ติดบัตรพนักงาน ตัวคลิปติดบัตรสามรถเข้ากับซองพลาสติก ซองหนัง

กรอบใส่บัตร แบบปิดหน้า กรอบใส่บัตรแบบเปิดหน้า ทั้งแนวตั้งและแนวนอน