สายคล้องบัตรรุ่น MINI ขนาด 8 มม. สายคล้องบัตรรุ่นนี้จะเป็นสายที่ทอแบบท่อ 2 ชั้น ลายทอจะคล้อยกันกับสายรุ่น WIN WIN แต่จะมีขนาดที่เล็กลงมา สายคล้องรุ่นนี้จะเหมาะสำหรับงานทำพวงกุญแจ สายคล้องข้อมือ สายห้องกระติกน้ำ สายแฟลชไดร์ ฯลฯ