สายคล้องบัตรสกรีนขาว เรซิ่น 2 จุด ตัวอย่างงานของโรงเรียนอีกหนึ่งงานที่เลือกใช้สายคล้องบัตรรุ่น WIN WIN W4

สายสีน้ำเงินสกรีนด้วยสีขาว อุปกรณ์เป็นคลิปกลม กระดุมแบบกลม ใช้สำหรับใส่โลโก้เรซิ่น หรือตราสัญญาลักษณ์ของโรงเรียน