สายคล้องบัตรขนาด 10 มม. สกรีนสีขาว อุปกรณ์คลิปกลม ล็อกกระดุมกลม ติดโลโก้เรซิ่น 2 จุด