สายคล้องบัตรสกรีน 1 สี เรซิ่น 2 จุด สายคล้องบัตรรุ่นนี้เป็นงานสกรีน 1 สีเพิ่มโลโก้เรซิ่น 2 จุด โดยใช้คลิปฝากลม

และกระดุมล็อกสายแบบกลม สามารถใส่โลโก้ได้ทั้งสองจุด ขนาดของสายตามตัวอย่างเป้นงานสายรุ่น WINWIN ขนาด 10 มม. ทั้งนี้งานประกอบลักษณะนี้สามารถเลือกใช้งานได้หลายรุ่น
# รุ่น WIN WIN ขนาด 10 มม.
# รุ่น PRETTY ขนาด 10 มม.
# รุ่น RAINBOW ขนาด 12 มม.
# รุ่น LOGO ขนาด 13 มม.
# รุ่น FIFTEEN ขนาด 15 มม.