สายคล้องบัตรสกรีน 1 สี ติดโลโก้เรซิ่น 1 จุด สำหรับสายของลูกค้าในรูปแบบนี้จะประกอบสายคล้องบัตรเป็นห่วงกลม

สำหรับแขวนโยโย่ และเพิ่มโลโก้เรซิ่นที่บริเวณสายโดยเลือกใช้กระดุมกลม ใช้สายสีส้มขนาด 13 มม.