สายคล้องบัตรขนาด 13มม. สกรีนสีขาว อุปกรณ์คลิปยูโร ล็อกกระดุมกลมติดโลโก้เรซิ่น 1 จุด