สายคล้องบัตรเรซิ่น 1 จุด

สายคล้องบัตรขนาด 10 มม. สกรีนสีขาว อุปกรณ์คลิปยูโร ล็อกกระดุมกลมติดโลโก้เรซิ่น 1 จุด