สายคล้องบัตร : สกรีนสีขาว ติดอุปกรณ์ตัวดีด ก้ามปูสีดำ