สายคล้องบัตร สกรีน 1 สี ขนาด 15 มม. ตัวอย่างจะเป็นงานประกอบตัวดีด เย็บรอยต่อสาย อุปกรณ์ลูกค้าสามารถเลือกมาประกอบได้หลายแบบ


# รุ่น MINI 
# รุ่น WIN WIN ขนาด 10 มม. 
# รุ่น PRETTY ขนาด 10 มม. 
# รุ่น RAINBOW ขนาด 12 มม. 
# รุ่น LOGO ขนาด 13 มม. 
# รุ่น FIFTEEN ขนาด 15 มม.