สายคล้องบัตรพิมพ์สอดสี Sublimation ขนาด 20 มม. พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน ติดอุปกรณ์ตัวดีด เพิ่มรีลิสฮุค