สายคล้องบัตรพิมพ์สอดสี Sublimation ขนาด 25 มม. พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน ติดอุปกรณ์ตัวดัน