สายคล้องคอสกรีน 1 สี เรซิ่น 1 จุด

สายคล้องคอสกรีน 1 สี ติดอุปกรณ์คลิปหยดน้ำ ล็อกเหล็ก เพิ่มโลโก้เรซิ่น 1 จุด สายรุ่นนี้เป็นสายคล้องคอรุ่น W10 ขนาดหน้ากว้าง 10 มิลลิเมตร หรือ 1 เซนติเมตร

สายคล้องบัตร สุโขทัยธรรมาธิราช

สายคล้องบัตร สีเขียวกลาง ขนาด 15 มม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สายคล้องบัตรสีเขียวกลาง FIFTEEN F12 ขนาดหน้ากว้าง 15 มิลลิเมตร

สายคล้องบัตรสีดำสกรีน 1 สี เพิ่มโลโก้เรซิ่น 1 จุด

สายคล้องบัตรสีดำสกรีน 1 สี เพิ่มโลโก้เรซิ่น 1 จุด งานสายคล้องบัตรของลูกค้าร้านทองชิ้นนี้ลูกค้าเลือกใช้สายขนาด 13 มม.

สายคล้องบัตรสกรีน 1 สี ติดโลโก้เรซิ่น 1 จุด

สายคล้องบัตรสกรีน 1 สี ติดโลโก้เรซิ่น 1 จุด สำหรับสายของลูกค้าในรูปแบบนี้จะประกอบสายคล้องบัตรเป็นห่วงกลม

สายคล้องบัตรแบบสกรีน เพิ่มโลโก้เรซิ่น 1 จุด CONCORDIAN

สายคล้องบัตรแบบสกรีนสีขาว เพิ่มโลโก้เรซิ่น 1 จุด ส่วนประกอบอุปกรณ์ของสายคล้องบัตรเป็นคลิปยูโรสีขาว