กรอบใส่บัตร แบบซิลิโคน สำหรับใส่บัตรแนวนอน

กรอบใส่บัตรพนักงาน แบบซิลิโคนใสแนวนอน กรอบซิลิโคนที่มีความทนทานต่อการใช้งาน สามารถคืนตัวได้เมื่อถูกบิดงอ

กรอบใส่บัตร แบบซิลิโคน สำหรับใส่บัตรแนวตั้ง

กรอบใส่บัตรพนักงาน แบบซิลิโคนใสแนวตั้ง กรอบซิลิโคนที่มีความทนทานต่อการใช้งาน และสามารถคืนตัวได้เมื่อถูกบิดงอ