สายคล้องคอพิมพ์ดิจิตอลขนาด25มิลลิเมตร ติดอุปกรณ์ก้ามกุ้งเย็บรอยต่อสาย