สายคล้องบัตรสกรีนขาว คลิปกลม ล็อกกระดุมกลมเรซิ่น 2 จุด