กรอบใส่บัตร แบบซิลิโคน สำหรับใส่บัตรแนวตั้ง

กรอบใส่บัตรพนักงาน แบบซิลิโคนใสแนวตั้ง กรอบซิลิโคนที่มีความทนทานต่อการใช้งาน และสามารถคืนตัวได้เมื่อถูกบิดงอ