สายคล้องบัตร สุโขทัยธรรมาธิราช

สายคล้องบัตร สีเขียวกลาง ขนาด 15 มม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สายคล้องบัตรสีเขียวกลาง FIFTEEN F12 ขนาดหน้ากว้าง 15 มิลลิเมตร

สายคล้องบัตร : สกรีนสีขาว

สายคล้องบัตรสกรีนสีขาวติดอุปกรณ์ตัวดีด เพิ่มก้ามปูดำ สายคล้องบัตรโทนสีน้ำเงินรุ่น NINETEEN รหัส N2 ขนาดหน้ากว้าง 19 มิลลิเมตร

สายคล้องบัตร : สกรีนสีขาว เรซิ่น 2 จุด

สายคล้องบัตรสกรีนขาว เรซิ่น 2 จุด ตัวอย่างงานของโรงเรียนอีกหนึ่งงานที่เลือกใช้สายคล้องบัตรรุ่น WIN WIN W4

สายคล้องคอ:สกรีสี 1 สี เรซิ่น 2จุด

สายคล้องคอพนักงานรักษาความปลอดภัย สายคล้องคองานนี้ลูกค้าใช้สาย สีกรมท่า L4 และสกรีนข้อความบนสายคล้อง

สายคล้องคอ : สกรีนสีขาว

สายคล้องคอสกรีนสีขาว ติดอุปกรณ์ตัวดีด เพิ่มรีลิสฮุคสีดำ อีกหนึ่งรูปแบบงานประกอบตามความต้องการของลูกค้า

สายคล้องคอ สกรีน 1 สี

สายคล้องคอสีกรีนสีขาวติดอุปกรณ์ตัวดันตอกหมุดบริเวณรอยต่อสาย อีกหนึ่งงานที่ลูกค้าเลือกใช้วัสดุหมุดตอกบริเวณต่อสาย

สายคล้องบัตรสีดำสกรีน 1 สี เพิ่มโลโก้เรซิ่น 1 จุด

สายคล้องบัตรสีดำสกรีน 1 สี เพิ่มโลโก้เรซิ่น 1 จุด งานสายคล้องบัตรของลูกค้าร้านทองชิ้นนี้ลูกค้าเลือกใช้สายขนาด 13 มม.

สายคล้องบัตรสกรีน 1 สี ติดโลโก้เรซิ่น 1 จุด

สายคล้องบัตรสกรีน 1 สี ติดโลโก้เรซิ่น 1 จุด สำหรับสายของลูกค้าในรูปแบบนี้จะประกอบสายคล้องบัตรเป็นห่วงกลม

สายคล้องบัตร : พิมพ์ระบบดิจิตอล Sublimation

สายคล้องบัตรพิมพ์ระบบดิจิตอลขนาดหน้ากว้าง 20 มิลลิเมตร งานนี้เป็นงานของลูกค้าเก่าของทางเรา ต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบสายคล้องบัตรจากแบบเดิมที่เป็นสายสีเทาสกรีนสีเหลืองธรรมดา ให้ดูทันสมัยขึ้นจึงได้สายคล้องบัตรในรูปแบบสายคล้องบัตรแบบพิมพ์ระบบดิจิตอล Sublimation ขนาดที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นขนาดหน้ากว้าง 20 มิลลิเมตร ความยาวมาตรฐาน 90 เซนติเมตร +- เล็กน้อย อุปกรณ์ที่ลูกค้าเลือกใช้ปลายสายเป็นอุปกรณ์ตัวดีด วัสดุเป็นนิเกิลชุบเงินเงางาม และเพิ่มความยาวขึ้นอีกด้วยตัวก้ามปู หรือที่ทางเราใช้ชื่อว่า “รีลิสฮุค” […]