กรอบใส่บัตรแบบใสสองด้านสามารถใส่บัตรให้มองเห็นทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้
ขนาดกรอบมาตรฐาน 54*85 มิลลิเมตร
ใส่บัตรมาตรฐานทั่วไปได้พอดี วัสดุเป็น PP Material
เปิดใส่บัตรด้านบน รูสำหรับคล้องสายฯ สามารถใส่ได้ทุกวัสดุ