สายคล้องคอที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งเส้น ตัวเชือกสายคล้องคอใช้เชือกที่ทำมาจากผักตบชวา ทอแบบเกลียวขนาดหน้าตัด 3 มิลลิเมตร

สายคล้องคอที่ผลิตจากผักตบชวา เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานเน้นอนุรักษ์ธรรมชาติ งานที่ใช้วัสดุพลาสติกน้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลย ทั้งนี้ด้วยความจำเป็นสำหรับใช้งานอาจจะต้องใช้วัสดุที่เป็นโลหะในการผลิตด้วยเพื่อความคงทน ทนทาน ระหว่างการใช้งานด้วย

สำหรับสายคล้องคอตามตัวอย่างนี้เป็นงานประกอบโดยใช้ตัวดีด ซึ่งเป็นโลหะเพื่อให้ง่ายต่อการแขวนบัตรในงานเหมาะสำหรับบัตรที่เจาะรูมาตรฐานทั่วไป