สายคล้องบัตรรุ่น JULY ขนาด 11 มม. สายคล้องบัตรที่ทอลายก้างปลา ทอชั้นเดียวแต่มีความหนาเทียบกับสายคล้องบัตรที่ทอ 2 ชั้น แข็งแรงทนการดึง ขาด ได้ยาก เป็นอีกทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการลายทอเนื้อผ้าไม่เหมือนใคร