สายคล้องบัตรรุ่น PRETTY ขนาด 10 มม. สายคล้องบัตรรุ่นนี้จะมีความนุ่ม ลายทอจะคล้ายกันกับรุ่น WIN WIN ขนาดเท่ากันแต่สายคล้องบัตรรุ่นนี้ไม่ได้ผ่ายการรีดเพื่อให้เนื้อสายแน่น สายคล้องบัตรรุ่นนี้เหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องการสกรีน มีอุปกรณืประกอบให้เลือกได้หลายอย่างตามที่ลูกค้าต้องการ