สายคล้องบัตรขนาด 10 มม. สกรีนสีขาว อุปกรณ์คลิปกลม ล็อกกระดุมกลมติดโลโก้เรซิ่น 2 จุด