สายคล้องบัตรสกรีน 1 สี งานประกอบอุปกรณ์โลหะตัวดีด ลูกค้าสามารถเลือกอุปกรณ์ได้ตามต้องการ

รอยต่อสายใช้แบบเย็บด้วยด้ายสีเดียวกันกับตัวสายซึ่งจะให้ความแข็งแรง สวยงาม เหมาะกับสายขนาด 15-19 มิลลิเมตร