สายคล้องบัตรสกรีน 1 สี ติดอุปกรณ์คลิปยูโรล็อกเหล็ก ตามภาพตัวอย่างนี้เป็นสายรุ่น TWO TONE ขนาด 13 มม. ซึ่งเป็นสายคล้องบัตรที่มรสี 2 สี

ในเส้นเดียวเพิ่มลวดลายของสายคล้องบัตรขึ้นมาอีกทางหนึ่ง สายคล้องบัตรรูปแบบการประกอบแบบนี้สามารถเลือกใช้สายได้หลายรุ่น
# รุ่น MINI
# รุ่น WIN WIN ขนาด 10 มม.
# รุ่น PRETTY ขนาด 10 มม.
# รุ่น RAINBOW ขนาด 12 มม.
# รุ่น LOGO ขนาด 13 มม.
# รุ่น FIFTEEN ขนาด 15 มม.