สายคล้องบัตรสีดำสกรีน 1 สี เพิ่มโลโก้เรซิ่น 1 จุด งานสายคล้องบัตรของลูกค้าร้านทองชิ้นนี้ลูกค้าเลือกใช้สายขนาด 13 มม.

เป็นรุ่น LOGO L6 ชุดอุปกรณ์เป็นก้ามกุ้ง ล็อกสายด้วยกระดุมกหยดน้ำ เพื่อเพิ่มโลโก้เรซิ่นที่เป็นโลโก้ของทางร้านลงไป