สายคล้องบัตรแบบสกรีนสีขาว เพิ่มโลโก้เรซิ่น 1 จุด ส่วนประกอบอุปกรณ์ของสายคล้องบัตรเป็นคลิปยูโรสีขาว

บริเวณรอยต่อของสายคล้องบัตรใช้กระดุมกลมสีขาว ติดโลโก้เรซิ่นขนาด ของโลโก้เรซิ่น 13 มม. ขนาดของกระดุมกลม 17 มม.