สายคล้องบัตร สีเขียวกลาง ขนาด 15 มม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สายคล้องบัตรสีเขียวกลาง FIFTEEN F12 ขนาดหน้ากว้าง 15 มิลลิเมตร

สายคล้องบัตรงานสกรีนสีขาว ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์คลิปยูโร ล็อกกระดุมแบบหยดน้ำ โลโก้ที่ใช้ติดลงบนกระดุมเป็นตราของ มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สายคล้องบัตรรุ่นนี้มาพร้อมกับลูกปัดปรับระดับความสั้น-ยาว ของสายที่ติดไว้ด้านหลังสามารถปรับเลื่อนได้ตามขนาดของผู้ที่ใช้งาน