สายคล้องเหรียญรางวัล สายขนาดหน้ากว้าง 25 มิลลิเมตร นิยมนำมาใช้เป็นสายคล้องเหรียญรางวัลเป็นอย่างมาก จะพบเห็นได้ทั่วไปในการแข่งขันกีฬาต่างๆ ด้วยขนาดที่กว้างสามารถพิมพ์รายละเอียดต่างๆของงานได้เต็มที่ จุดเด่นของงานพิมพ์ดิจิตอล Sublimation คือไม่จำกัดสีในการพิมพ์ด้วยการพิมพ์ระบบ 4 สี CMYK