สายคล้องบัตร : สกรีนสีขาว

สายคล้องบัตรสกรีนสีขาวติดอุปกรณ์ตัวดีด เพิ่มก้ามปูดำ สายคล้องบัตรโทนสีน้ำเงินรุ่น NINETEEN รหัส N2 ขนาดหน้ากว้าง 19 มิลลิเมตร

สายคล้องคอ : สกรีนสีขาว

สายคล้องคอสกรีนสีขาว ติดอุปกรณ์ตัวดีด เพิ่มรีลิสฮุคสีดำ อีกหนึ่งรูปแบบงานประกอบตามความต้องการของลูกค้า

สายคล้องคอ สกรีน 1 สี

สายคล้องคอสีกรีนสีขาวติดอุปกรณ์ตัวดันตอกหมุดบริเวณรอยต่อสาย อีกหนึ่งงานที่ลูกค้าเลือกใช้วัสดุหมุดตอกบริเวณต่อสาย

สายคล้องบัตร สกรีน 1 สี ขนาด 15 มม.

สายคล้องบัตร สกรีน 1 สี ขนาด 15 มม. ตัวอย่างจะเป็นงานประกอบตัวดีด เย็บรอยต่อสาย อุปกรณ์ลูกค้าสามารถเลือกมาประกอบได้หลายแบบ

สายคล้องบัตร: สกรีน 1 สี

สายคล้องบัตรสกรีน 1 สี งานประกอบอุปกรณ์โลหะตัวดีด ลูกค้าสามารถเลือกอุปกรณ์ได้ตามต้องการ

สายคล้องบัตรสกรีน 1 สี

สายคล้องบัตรสกรีน 1 สี ติดอุปกรณ์คลิปยูโรล็อกเหล็ก ตามภาพตัวอย่างนี้เป็นสายรุ่น TWO TONE ขนาด 13 มม. ซึ่งเป็นสายคล้องบัตรที่มรสี 2 สี