สายคล้องบัตร สุโขทัยธรรมาธิราช

สายคล้องบัตร สีเขียวกลาง ขนาด 15 มม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สายคล้องบัตรสีเขียวกลาง FIFTEEN F12 ขนาดหน้ากว้าง 15 มิลลิเมตร

สายคล้องบัตร : สกรีนสีขาว

สายคล้องบัตรสกรีนสีขาวติดอุปกรณ์ตัวดีด เพิ่มก้ามปูดำ สายคล้องบัตรโทนสีน้ำเงินรุ่น NINETEEN รหัส N2 ขนาดหน้ากว้าง 19 มิลลิเมตร

สายคล้องบัตร : สกรีนสีขาว เรซิ่น 2 จุด

สายคล้องบัตรสกรีนขาว เรซิ่น 2 จุด ตัวอย่างงานของโรงเรียนอีกหนึ่งงานที่เลือกใช้สายคล้องบัตรรุ่น WIN WIN W4

สายคล้องบัตร : ดิจิตอล Sublimation

สายคล้องบัตรดิจิตอล Sublimation ขนาด 15 มิลลิเมตรหรือ 1.5 เซนติเมตร ที่สามารถพิมพ์ได้ทุกสีที่ต้องการ ตามที่ทางลูกค้าออกแบบมา

สายคล้องคอ:สกรีสี 1 สี เรซิ่น 2จุด

สายคล้องคอพนักงานรักษาความปลอดภัย สายคล้องคองานนี้ลูกค้าใช้สาย สีกรมท่า L4 และสกรีนข้อความบนสายคล้อง

สายคล้องคอ : สกรีนสีขาว

สายคล้องคอสกรีนสีขาว ติดอุปกรณ์ตัวดีด เพิ่มรีลิสฮุคสีดำ อีกหนึ่งรูปแบบงานประกอบตามความต้องการของลูกค้า

สายคล้องคอ สกรีน 1 สี

สายคล้องคอสีกรีนสีขาวติดอุปกรณ์ตัวดันตอกหมุดบริเวณรอยต่อสาย อีกหนึ่งงานที่ลูกค้าเลือกใช้วัสดุหมุดตอกบริเวณต่อสาย

สายคล้องบัตรสีดำสกรีน 1 สี เพิ่มโลโก้เรซิ่น 1 จุด

สายคล้องบัตรสีดำสกรีน 1 สี เพิ่มโลโก้เรซิ่น 1 จุด งานสายคล้องบัตรของลูกค้าร้านทองชิ้นนี้ลูกค้าเลือกใช้สายขนาด 13 มม.

สายคล้องบัตรสกรีน 1 สี ติดโลโก้เรซิ่น 1 จุด

สายคล้องบัตรสกรีน 1 สี ติดโลโก้เรซิ่น 1 จุด สำหรับสายของลูกค้าในรูปแบบนี้จะประกอบสายคล้องบัตรเป็นห่วงกลม