กรอบใส่บัตรแบบใสสองด้าน สามารถใส่บัตรให้มองเห็นทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้ ขนาดของกรอบเป็นขนาดมาตรฐาน 54*85 มิลลิเมตร ใส่บัตรมาตรฐานทั่วไปได้พอดี วัสดุเป็น PP Material เปิดใส่บัตรด้านบน รูสำหรับคล้องสายฯ สามารถใส่ได้ทุกวัสดุ