สายคล้องคอพิมพ์ดิจิตอลขนาด 20 มิลลิเมตร ติดอุปกรณ์ตัวดีด เย็บรอยต่อสาย เพิ่มรีลิสฮุคแบบลบเหลี่ยม