สายคล้องบัตรสีกรมท่าสกรีนขาวติดตัวดัน เย็บรอยต่อสาย