กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้าแนวนอน ใส

กรอบใส่บัตรพลาสติก แบบเปิดหน้าแนวนอน สีใส กรอบใส่บัตรผลิตด้วยพลาสติก PVC เจาะรูขนาดมาตรฐานทั่วไป สำหรับร้อยเชือกคล้องหรือคลิปหนีบและอุปกรณ์ทั้งหมดของสายคล้องบัตร สำหรับใส่บัตรขนาด 8.6-9 * 5.5 (ขนาดบัตรมาตรฐานทั่วไป) ขนาด (กว้าง x ยาว) : 9 X 6 […]

กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้าแนวตั้งสีเขียว

กรอบใส่บัตรพลาสติก แบบเปิดหน้าแนวตั้ง สีเขียว กรอบใส่บัตรผลิตด้วยพลาสติก PVC เจาะรูขนาดมาตรฐานทั่วไป สำหรับร้อยเชือกคล้องหรือคลิปหนีบและอุปกรณ์ทั้งหมดของสายคล้องบัตร สำหรับใส่บัตรขนาด 8.6-9 * 5.5 (ขนาดบัตรมาตรฐานทั่วไป) ขนาด (กว้าง x ยาว) : 9 X 6 […]

กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้าแนวนอนสีเขียว

กรอบใส่บัตรพลาสติก แบบเปิดหน้าแนวนอน สีเขียว กรอบใส่บัตรผลิตด้วยพลาสติก PVC เจาะรูขนาดมาตรฐานทั่วไป สำหรับร้อยเชือกคล้องหรือคลิปหนีบและอุปกรณ์ทั้งหมดของสายคล้องบัตร สำหรับใส่บัตรขนาด 8.6-9 * 5.5 (ขนาดบัตรมาตรฐานทั่วไป) ขนาด (กว้าง x ยาว) : 9 X 6 […]

กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้าแนวตั้งสีแดง

กรอบใส่บัตรพลาสติก แบบเปิดหน้าแนวตั้ง สีแดง กรอบใส่บัตรผลิตด้วยพลาสติก PVC เจาะรูขนาดมาตรฐานทั่วไป สำหรับร้อยเชือกคล้องหรือคลิปหนีบและอุปกรณ์ทั้งหมดของสายคล้องบัตร สำหรับใส่บัตรขนาด 8.6-9 * 5.5 (ขนาดบัตรมาตรฐานทั่วไป) ขนาด (กว้าง x ยาว) : 9 X 6 […]

กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้าแนวนอนสีแดง

กรอบใส่บัตรพลาสติก แบบเปิดหน้าแนวนอน สีแดง กรอบใส่บัตรผลิตด้วยพลาสติก PVC เจาะรูขนาดมาตรฐานทั่วไป สำหรับร้อยเชือกคล้องหรือคลิปหนีบและอุปกรณ์ทั้งหมดของสายคล้องบัตร สำหรับใส่บัตรขนาด 8.6-9 * 5.5 (ขนาดบัตรมาตรฐานทั่วไป) ขนาด (กว้าง x ยาว) : 9 X 6 […]

กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้าแนวตั้งสีขาว

กรอบใส่บัตรพลาสติก แบบเปิดหน้าแนวตั้ง สีขาว กรอบใส่บัตรผลิตด้วยพลาสติก PVC เจาะรูขนาดมาตรฐานทั่วไป สำหรับร้อยเชือกคล้องหรือคลิปหนีบและอุปกรณ์ทั้งหมดของสายคล้องบัตร สำหรับใส่บัตรขนาด 8.6-9 * 5.5 (ขนาดบัตรมาตรฐานทั่วไป) ขนาด (กว้าง x ยาว) : 9 X 6 […]

กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้าแนวนอนสีขาว

กรอบใส่บัตรพลาสติก แบบเปิดหน้าแนวนอน สีขาว กรอบใส่บัตรผลิตด้วยพลาสติก PVC เจาะรูขนาดมาตรฐานทั่วไป สำหรับร้อยเชือกคล้องหรือคลิปหนีบและอุปกรณ์ทั้งหมดของสายคล้องบัตร สำหรับใส่บัตรขนาด 8.6-9 * 5.5 (ขนาดบัตรมาตรฐานทั่วไป) ขนาด (กว้าง x ยาว) : 9 X 6 […]

กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้าสีดำแนวตั้ง

กรอบใส่บัตรพลาสติก แบบเปิดหน้าแนวตั้ง สีดำ กรอบใส่บัตรผลิตด้วยพลาสติก PVC เจาะรูขนาดมาตรฐานทั่วไป สำหรับร้อยเชือกคล้องหรือคลิปหนีบและอุปกรณ์ทั้งหมดของสายคล้องบัตร สำหรับใส่บัตรขนาด 8.6-9 * 5.5 (ขนาดบัตรมาตรฐานทั่วไป) ขนาด (กว้าง x ยาว) : 9 X 6 […]

กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้าแนวนอนสีดำ

กรอบใส่บัตรพลาสติก แบบเปิดหน้าแนวนอน สีดำ กรอบใส่บัตรผลิตด้วยพลาสติก PVC เจาะรูขนาดมาตรฐานทั่วไป สำหรับร้อยเชือกคล้องหรือคลิปหนีบและอุปกรณ์ทั้งหมดของสายคล้องบัตร สำหรับใส่บัตรขนาด 8.6-9 * 5.5 (ขนาดบัตรมาตรฐานทั่วไป) ขนาด (กว้าง x ยาว) : 9 X 6 […]