สายคล้องบัตรสกรีน 1 สี

สายคล้องบัตรสกรีน 1 สี ติดอุปกรณ์คลิปยูโรล็อกเหล็ก ตามภาพตัวอย่างนี้เป็นสายรุ่น TWO TONE ขนาด 13 มม. ซึ่งเป็นสายคล้องบัตรที่มรสี 2 สี

สายคล้องบัตรแบบสกรีน เพิ่มโลโก้เรซิ่น 1 จุด CONCORDIAN

สายคล้องบัตรแบบสกรีนสีขาว เพิ่มโลโก้เรซิ่น 1 จุด ส่วนประกอบอุปกรณ์ของสายคล้องบัตรเป็นคลิปยูโรสีขาว