กรอบใส่บัตร แบบซิลิโคน สำหรับใส่บัตรแนวนอน

กรอบใส่บัตรพนักงาน แบบซิลิโคนใสแนวนอน กรอบซิลิโคนที่มีความทนทานต่อการใช้งาน สามารถคืนตัวได้เมื่อถูกบิดงอ